عنوان خبر: گزارش| از حضور مذاهب چهارگانه اهل سنت در راهپیمایی اربعین تا عقد اخوت شیعه و سنی در حرم حضرت عباس(ع)
ساعت  درج:
تاریخ درج: 11:16
تعداد بازدید: 1397/08/09

... لطفا كمي صبر كنيد