عنوان خبر: رئیس جمهوری رومانی حمله پلیس به تظاهرکنندگان را محکوم کرد
ساعت  درج:
تاریخ درج: 10:04
تعداد بازدید: 1397/05/20

... لطفا كمي صبر كنيد